Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

GEREKLİ BELGELER

Giriş
BİLECİK POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE 19. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKÂT OLARAK PLANLAMASI YAPILAN ADAY ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Geçici kayıtlar 01 Haziran 2017 tarihinde aynı gün mesai bitimi saat:17.00’a kadar yapılacaktır. Geçici kayıt bizzat adayın kendisi tarafından yapılacak olup belirtilen tarih ve saate kadar kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır. Geçici kayıt için 31 Mayıs 2017 günü gelen adaylar mağdur edilmeyerek müdürlüğümüzde kalması sağlanacaktır.  (Müdürlüğümüze giriş yaptıktan sonra ismi kaydedilen öğrenci adaylarımızın nizamiyeden çıkışları mümkün olmayacaktır.)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

…….TÜM BELGELERİN ASILLARI GETİRİLECEKTİR…...

1-  Mezun Olduğu Lise/Yüksekokul/Üniversiteye Ait Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı Örneği; diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi. (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.) (yüksek lisans, doktora vs. diploması olanlar da belgelerinin asıllarını getireceklerdir.)

 

Lisans veya ön lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine öğrenim gördükleri üniversite/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte lisans/ön lisans eğitimine devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

 

Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getiremeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilirler. Ancak eğitim öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.

 

2-  Ortaokul ve Lisede Hazırlık Sınıfını Okuyanlar, Liseyi 4 Yıl Okuyanlar (Teknik Lise, Öğretmen Lisesi)Diplomasında 4 Yıl, 1+3 Yıl, 3+1 Yıl, Hazırlık+ 3 Yıl İbaresi Olanlar Varsa Diploma Aslını Veya Onaylı Örneğini, Yoksa Mezun Olduğu Okuldan Alınacak İmzalı Ve Mühürlü Ayrı Bir Belge Getireceklerdir.(Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur yani 2. Maddede yazan yazı hazırlık okuyanlar için geçerli.)

3- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis Belgesi”, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10’ uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesinin (tecil, terhis, hizmet durumu, muaf) asılları getirilecektir. (Askerlik yapmayan adaylar için Askerlik durum belgesi getireceklerdir. Ayrıca varsa  askerlik sırasında ya da sivil hayatta geçirilen ameliyata ilişkin raporlarveya hava değişim raporları ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanların durum gösterir belgesi getirilmesi gerekmektedir.)

 

4- Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilerin diplomaların asılları veya bitirme belgelerinin asılları ve iki adet fotokopisi,

 

5-  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (5 adet)

 

6-  İkametgâh İlmühaberi. (3 adet Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

7-  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (3 adet Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.) (Açıklamalı ve Tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı: adres bilgileri, isim değişikliği yaş tahsisi vs. olacak şekilde. )

 

8-  Evli Olanlar Evlilik Cüzdanları İle Evlilik Cüzdanının İlk 4 Sayfasının Fotokopisini Getireceklerdir.

 

9- Kan Grubu Kartı (Ehliyet veya Nüfus Cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli olacaktır) (1 adet)

 

 

 

 

 

10- Vesikalık Fotoğraf – 24 adet (BİYOMETRİK FOTOĞRAF OLMAYACAK Son 6 ay içinde çekilmiş olacak, sakal ve bıyık olmayacak.)

 

11- Ehliyet Fotokopisi (olanlar için)

 

12-  İsim Değişikliği Ve Yaş Tahsisi Olanlar Bunlarla İlgili Mahkeme Kararlarının Aslını  veya onaylı örneğini Yanlarında Getireceklerdir.

13- Herhangi Bir Siyasi Partiye Üye Olmadığınıza Dair Yazılı Beyan Dilekçe Yazınız.

NOT: Gelen Tüm Adaylar Bir Adet Mektup Zarfı Yanlarında Getirecektir.

 

GÜVENLİK TAHKİKATI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

(Yukarıdaki Belgelerden ayrı olarak getirilecektir)

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)( Müracaattan sonra Nüfus Kâğıdını yenileyenler, yeni Nüfus Kâğıdının fotokopisini getireceklerdir.)

 

2-  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (1 adet) (Açıklamalı ve Tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı: adres bilgileri, isim değişikliği yaş tahsisi vs. olacak şekilde)

 

3-  İkametgâh Belgesi. (1 adet)

 

4-  Adliyeden Temin Edilen Adli Sicil Belgesi (2 Adet)

 

5-  Fotoğraf (1 Adet)

 

6- Herhangi Bir Sebepten Dolayı Mahkemesi Devam Eden Ya Da Mahkemesi Sonuçlanan (Kesinleşme Şerhi İle Beraber)  Öğrenci Adayları Gelirken Yanlarında Mahkeme İle İlgili Tüm Evrakları Getireceklerdir.

 

NOT: EVLİ OLAN ADAYLAR, KENDİ BELGELERİNİN YANINDA EŞLERİNE AİT YUKARIDA YAZILI BELGELERİ AYRI OLARAK GETİRECEKLERDİR.

ÖNEMLİ

KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ÖĞRENCİLERİN GELİRKEN GETİRMELERİ GEREKEN ŞAHSİ EŞYALAR

1- Terlik, Pijama Takımı, Eşofman Takımı, Havlu, Traş Takımı, Spor Ayakkabısı.

*** Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Ipad, Her Türlü Kamera, Fotoğraf Makinesi, Ses Ve Görüntü Kaydı Yapan Cihazlar,  Akıllı Diye Tabir Edilen Cep Telfonlarının Getirilmesi Ve Kullanılması Yasaktır.

Asılların Yanında Diploma Fotokopisi 2 Adet,

Terhis Belgesi Fotokopisi 2 Adet,

Tecil Belgesi (askerlik durum belgesi) Fotokopisi 2 Adet,

LİSE VEYA ORTAOKUL HAZIRLIK OKUNDU İSE FOTOKOPİSİ 2 ADET GETİRECEKLERDİR

 

TÜM ADAYLAR ZAMAN ZAMAN SİTEMİZİ TAKİP ETSİNLER DUYURU GÜNCELLEŞTİRME OLABİLİR…….​​

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • POLİS AKADEMİSİ
  • E-DEVLET HİZMETLERİ
  • EGM ÇOCUK SAYFASI
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU